Pravnost elektroničkog poslovanja

Živimo u vremenu modernih elektroničkih komunikacija, elektronički razmjenjujemo poruke, dokumente i ideje. Koristimo e-bankarstvo za elektronički prijenos novca i plaćanje računa. Za prikupljanje podataka koristimo snagu globalne mreže Internet-a, kako bi ostvarili prednost u poslovanju.

Ipak u postojećem modernom elektroničkom poslovanju nedostaje mehanizmi koji će osigurati punu pravnost e-poslovanja: dokazivanje cjelovitosti, izvornosti i neporecivost poruka i dokumenata nastalih u elektroničkom poslovanju. Bez danih atributa nije moguće optimalno, s najmanjim troškovima, ostvariti puni poslovni proces, odnosno nije moguće ostvariti pravno valjane dokaze koji će osigurati povjerenje u elektroničko ugovaranje preko privatne ili globalne Internet mreže.

Rješenje ipak postoji: TrueSigner programska aplikacija omogućuje da se e-Mail poruci, MS Word, Excel, PDF ili skeniranom e-Dokumentu, dodjele atributi koji je će ih izjednačiti u pravnom smislu s tradicionalnim pisanim dokumentima, koji su ovjereni pečatom i potpisom. Nove atribute nazivamo Napredni Elektronički Potpis, koji dodavanjem vremenske oznake iz povjerljivog izvora, imaju istu zakonsku težinu kao i tradicionalno ovjeren dokument. U modernom elektroničkom svijetu pravno valjanom elektroničkom poslovanju, bilježnik je davatelj usluge vremenske oznake, a izdavatelj osobne iskaznice je kvalificirani ovjeritelj vašeg osobnog elektroničkog ključa. Elektronički ključ generirate samostalno i pomoću njega generirate jedinstveni elektronički potpis za neki elektronički spis, dokument, poruku ili zapis. Dane usluge već su dostupne u svim Europskim zemljama i reguliranje su standardima i preporukama Europske unije.

Za izradu naprednog elektroničkog potpisa za bilo koji elektronički dokument potrebno je posjedovati programski sustav poput TrueSigner.